Reutilització de llibres

“És un projecte que ens beneficia a tots: famílies, alumnes i medi ambient”

El projecte de reutilització de llibres consisteix en adquirir, a través d’ajudes i l’AFA, alguns llibres de text que ha d’utilitzar l’alumnat durant el curs. Els i les alumnes utilitzen els llibres al llarg del curs escolar, tenint-ne cura i essent-ne responsables. Al final de curs, els llibres són repassats primer per cada família, després a l’escola pel professorat  i un últim repàs el fa la Comissió de Llibres i es deixen a punt per poder-los reutilitzar el curs vinent.

Els llibres comprats s’utilitzen un mínim de quatre anys lectius, per tant passen per diferents alumnes al llarg dels cursos.

És un projecte que ens beneficia a tots i totes: econòmicament a les famílies, perquè estalvia la compra de molts dels llibres que necessiten els nostres fills i filles, educativament responsabilitza a l’alumnat del material comú i ecològicament suposa un estalvi de recursos naturals.

Com a condició per poder formar part del projecte i tirar-lo endavant, cal un respecte estricte. Aquestes són les normes bàsiques:

  1. Els llibres del projecte no poden ser guixats, subratllats ni malmesos.
  1. En cas de pèrdua del llibre o en cas de detectar un llibre malmès intencionadament, la família ha d’abonar l’import del llibre que s’haurà de restaurar, amb els criteris següents: si el llibre és nou, s’abonarà el 100% del valor, si és el segon any que s’utilitza se’n pagarà el 75%, si és el tercer any se’n pagarà el 50% i si és el quart any s’abonarà el 25% del valor del llibre. Es cobren els desperfectes als implicats mitjançant una notificació personalitzada. Donat aquest cas l’abonament de l’import del llibre és condició inexcusable per continuar formant part del programa.

Per poder formar part del programa de reutilització de llibres cal estar al dia dels pagaments de la quota de l’AFA i haver pagat la quota de lloguer corresponent. La família que prefereixi comprar els llibres als seus fills i tenir-los en propietat ho pot fer, ja que la participació en aquest projecte és voluntària. Agrairem, però, que aviseu a l’Institut per no comprar material de més.

Quan s’acosta el final de curs cal repassar novament els llibres. En fer el repàs dels llibres us demanem especial cura i comprensió en les tasques d’esborrar, repassar la coberta i arranjar els llibres prestats que han estat utilitzant els vostres fills i filles. S’han de repassar tots els llibres prestats a casa i tornar-los abans de final de curs al tutor/a nets, tal i com ens agradaria trobar-los el curs vinent.

Per poder portar endavant aquest projecte ens cal la col·laboració de les famílies i dels mateixos alumnes, ja que tots ens en beneficiem. Per fer tangible aquest compromís us demanem la signatura d’un compromís entre cada alumne/a, les famílies i la Comissió de Llibres. Cal que totes les famílies i tots els alumnes coneguin els avantatges del projecte i n’acceptin les condicions per pertànyer-hi.

Cal doncs que mares, pares i alumnes llegiu i signeu aquest compromís que us adjuntem a l’inici de cada curs escolar. També el podeu trobar a la nostra web per poder continuar formant part del projecte i beneficiar-vos-en. La signatura del document comporta l’acceptació del projecte per a tota la vida escolar de l’alumne/a a l’Institut Vall de Llémena; en cas de voler donar-se de baixa del projecte la família ho notificarà a l’AFA.


Documents