Assemblea 7 de novembre de 2023

Com a part de l’AFA et convoquem a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA DE L’INSTITUT VALL DE LLÉMENA, que es farà virtualment a través de la plataforma “Google Meet”, el dimarts 07 de novembre a les 20:55 en primera convocatòria i les 21:00 en segona.
L’enllaç per connectar-t’hi el facilitarem més endavant.

L’ordre del dia previst és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 01 de juny 2023
 2. Memòria de L’AFA. Resum activitats realitzades curs 2022-2023.
  2.1 Qui forma l’AFA
  2.2 Presentació d’accions i actuacions curs 2022-2023
  2.3 Comissions
 3. Gestió de Llibres Projecte de socialització de llibres i ipads socialitzats
 4. Gestió de la comunicació
 5. Estat de Comptes 2022-2023
 6. Pressupost 2023-2024
 7. Informacions diverses
  7.1 Prioritats AFA
  7.2 Participació Consell escolar
  7.3 Fons Solidari (protocol per les ajudes)
  7.4 Dades (projectes nous, instituts de referència )
 8. Renovació de càrrecs
 9. Precs i preguntes

Podeu trobar l’última acta del 01 de juny del 2023 al web de l’afa: http://afainsvalldellemena.cat/
Comptem amb la vostra assistència i participació!

Moltes gràcies,

Afa Inslavall